8.29. Border Average (Priemer okraja)

8.29.1. Prehľad

Obrázok 16.177. Príklad na filter Border Average (Priemer okraja)

Príklad na filter Border Average (Priemer okraja)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Border Average (Priemer okraja)

Aplikovaný filter Border Average (Priemer okraja)


Tento zásuvný modul prepočíta najčastejšie používanú farbu na okraji aktívnej vrstvy alebo výberu. Môže pritom zhromaždiť podobné farby dokopy, čím sa stanú predominantnými. Vypočítaná farba sa objaví v Panely s nástrojmi ako farba popredia. Tento filter môže byť pre vás zaujímavý, keď potrebujete nájsť farbu pozadia webovej stránky, ktorá sa len o málo líši od okraja vášho obrázka. Aplikácia tohto filtra sa nedá vrátiť späť v histórii. Nemôžete ju vymazať použitím klávesovej skratky Ctrl+Z : nemení totiž samotný obrázok.

8.29.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)+Info (Informácie)Border Average (Priemer okraja).

8.29.3. Voľby

Obrázok 16.178. Voľby pre filter Border Average (Priemer okraja)

Voľby pre filter Border Average (Priemer okraja)

Border Size (Veľkosť okraja)

V dialógovom okne môžete nastaviť Hrúbku (Thickness) v pixloch.

Number of colors (Počet farieb)

Voľba Bucket Size (Veľkosť bloku) umožňuje nastaviť počet farieb, ktoré sú podobné a majú rovnaký bucket. Nízka hodnota veľkosti bloku (t. j. vysoké číslo bloku) zvyšuje presnosť v kalkulácii priemernej farby. Majte však na pamäti, že vyšia presnosť nie vždy znamená lepší výsledok (viď. príklad nižšie).

8.29.4. Príklad ilustrujúci filter Border Average (Priemer okraja)

Obrázok 16.179. Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok: čisté farby Červená (255;0;0), Modrá (0;0;255), a rôzne, ale podobné odtiene Zelenej (0;255;0 , 63;240;63 , 48;224;47 , 0;192;38 ).


Obrázok 16.180. Hodnota Number of Colors (Počet farieb) nastavená na 8:

Hodnota Number of Colors (Počet farieb) nastavená na 8:

Výsledná farba je Červená (254,2,2).


Veľkosť bloku je nízka. Takže číslo bloku je vysoké. Všetky odtiene farieb môžu byť určené rôznou veľkosťou bloku. V tomto prípade blok obsahujúci červenú je naplnený najviac. Výsledná farba bude takmer čisto Červená (254,2,2) a stáva sa farbou popredia. Zobrazí sa v Panely s nástrojmi.

Obrázok 16.181. Hodnota Number of Colors (Počet farieb) je nastavená na 64:

Hodnota Number of Colors (Počet farieb) nastavená na 64:

Výsledná farba je Zelená (32,224,32).


V tomto prípade je veľkosť bloku vysoká, číslo je nízke. Podobné farby (tu zelená) sa uchovávajú v rovnakom bloku. Tento zelený blok je teraz vyplnený najviac. Všetky farby v tomto bloku majú rovnaké hodnoty dvoch najvýznamnejších bitov: (00******;11******;00******). Ostávajúcich 6 bitov môže preberať hodnoty v rozpätí od 0 po 63 pre príslušný kanál. V tomto bloku preberá kanál pre červenú hodnoty od 0 po 63, zelený kanál hodnoty od 192 po 255, modrý kanál od 0 po 63. Výsledná farba je Zelená (32,224,32). Tá pre každý kanál predstavuje priemer rozsahu kanála (63 + 0)/2, (255+192)/2 , (63+0)/2.