8.28. Histogram

Dialóg Histogram je popísaný v Časti 2.5, „Dialóg Histogram“.