16.10. Chrome (Chrómovať)

16.10.1. Prehľad

Obrázok 17.393. Príklad na filter Chrome (Chrómovať)

Príklad na filter Chrome (Chrómovať)

Aplikovaný filter Chrome (Chrómovať)

Príklad na filter Chrome (Chrómovať)

Logo Chrome (Chrómovať)


Filter je odvodený od skriptu Chrome (Chrómovať) (File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)Chrome (Chrómovať)), ktorý — podľa autora skriptu — vytvorí jednoduché, ale dobre vyzerajúce pochrómované logo (viď. vyššie).

Tento filter do alfy pridá jednoduchý chrómový efekt. Alfa je oblasť aktívnej vrstvy, ktorá definuje nepriesvitné pixly (predstavte si ju ako výber podľa viditeľnosti). Efekt filtra sa vždy aplikuje v závislosti od hodnôt alfa.

Efekt zjavne vyzerá dobre iba ak je filter aplikovaný na tenkých oblastiach. Na široké oblasti skúste zvýšiť hodnotu Offset (Posun); viď. príklady nižšie.

Upozornenie Upozornenie

Rozmery obrázka sa vždy prispôsobia veľkosti aktívnej vrstvy.

16.10.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Chrome (Chrómovať).

16.10.3. Voľby

Obrázok 17.394. Voľby filtra Chrome (Chrómovať)

Voľby filtra Chrome (Chrómovať)

Offset (pixels*2) (Posun (v bodoch*2))

Táto voľba sa používa pri tvorbe chrómového efektu a vrhnutí tieňa:

Obrázok 17.395. Príklady na voľbu Offset (Posun)

Príklady na voľbu Offset (Posun)

Offset (Posun) 25

Príklady na voľbu Offset (Posun)

Offset (Posun) 50

Príklady na voľbu Offset (Posun)

Offset (Posun) 75


Filter vytvorí tieň v tvare alfa. Tento tieň bude umiestnený na základe nastavenej hodnoty Offset (Posun) v priamej závislosti od alfy: 40% posun doprava a 30% dole. Hrany budú vyhladené na 50% z hodnoty posunu.

Pri tvorbe efektu chrómu sa využíva niekoľko dočasných vrstiev. Tieto vrstvy budú posunuté o rovnakú hodnotu (o 40% a 30% z nastaveného posunu) a tiež sú vyhladené na 50% z hodnoty posunu. Aj vzhľad alfa bude závislý od hodnoty posunu.

Background Color (Farba pozadia)

Touto farbou vyplníte vrstvu pozadia vytvorenú filtrom. Implicitne je nastavená svetlo šedá. Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialóg, v ktorom môžete nastaviť ľubovoľnú farbu.