16.11. Comic Book (Kniha komiksov)

16.11.1. Prehľad

Obrázok 17.396. Príklad na filter Comic Book (Kniha komiksov)

Príklad na filter Comic Book (Kniha komiksov)

Aplikovaný filter Comic Book (Kniha komiksov)


Upozornenie Upozornenie

Žiaľ, k tomuto filtru doteraz nie je dostupná žiadna dokumentácia.

16.11.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Comic Book (Kniha komiksov) .

16.11.3. Voľby

Obrázok 17.397. Voľby filtra Comic Book (Kniha komiksov)

Voľby filtra Comic Book (Kniha komiksov)

Gradient (Prechod)

Treba dorobiť.

Gradient reverse (Obrátený prechod)

Treba dorobiť.

Outline size (Veľkosť obrysu)

Treba dorobiť.

Outline color (Farba obrysu)

Treba dorobiť.

Background color (Farba pozadia)

Treba dorobiť.