8.16.  Decompose (Dekompozícia)

8.16.1. Prehľad

Obrázok 16.154. Dekompozícia obrázkov (RGB)

Dekompozícia obrázkov (RGB)

Pôvodný obrázok

Dekompozícia obrázkov (RGB)

Aplikovaný príkaz Decompose (Dekompozícia) (RGB dekompozícia) s neoznačenou voľbou Decompose to layers (t. j. rozložiť do vrstiev).


Obrázok 16.155. Decomposition to layers (RGB) (t. j. rozložiť do vrstiev)

Decomposition to layers (RGB) (t. j. rozložiť do vrstiev)

Pôvodný obrázok

Decomposition to layers (RGB) (t. j. rozložiť do vrstiev)

Aplikovaný príkaz Decompose (Dekompozícia) (RGB dekompozícia) s označenou voľbou Decompose to layers (t. j. rozložiť do vrstiev).


Týmto príkazom kanále obrázka (RGB, HSV, CMYK, atď.) oddelíte do jednotlivých obrázkov alebo vrstiev.

8.16.2. Aktivácia príkazu

  • Príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Components (Súčasti)Decompose (Dekompozícia)….

8.16.3. Voľby

Obrázok 16.156. Voľby príkazu Decompose (Dekompozícia)

Voľby príkazu Decompose (Dekompozícia)

Extract Channels (Extrahovať kanály)

Nasledujúce voľby platia pri aktivovanej voľbe Decompose to layers (t. j. rozložiť do vrstiev).

Color model (Farebný model)
RGB

Ak je označená voľba RGB, vytvoríte obrázok v šedých odtieňoch. Bude obsahovať tri vrstvy (Červenú, Zelenú a Modrú), a dva kanále (Šedý a Alfa).

Táto funkcia je zaujímavá v prípadoch, kedy použijete nástroj Prah (Threshold). V jednom RGB kanály môžete vykonať aj také operácie, ako sú orezanie, vkladanie alebo presúvanie výberov. Extrahovanú škálu šedej môžete použiť aj ako výber alebo masku tým, že ju uložíte do kanála (kliknutím na pravé tlačidlo myši>Select (Výber)>Save to a channel (Uložiť do kanála)).

RGBA

Ak je aktivovaná voľba RGBA, vytvoríte obrázok podobný RGB dekompozícii s pridanou Alfa vrstvou. Alfa vrstva bude vyplnená hodnotami priehľadnosti zdrojového obrázka. Úplne priehľadné pixly budú čierne, absolútne nepriehľadné pixly budú biele.

HSV

Touto voľbou obrázok rozložíte do troch vrstiev v odtieňoch šedej, do jednej vrstvy pre Odtieň (Hue), jednej pre Sýtosť (Saturation) a jednej pre Jas (Value).

Hoci hodnota Odtieň (Hue) je v škále šedej, v tomto prípade predstavuje odtieň. Vo farebnom kruhu predstavuje biela a čierna štartovací a koncový bod. Na vrchu kruhu reprezentujú červenú. Stredné hodnoty šedej zodpovedajú stredným odtieňom vo farebnom kruhu: tmavo šedé predstavujú oranžovú, stredne šedá zodpovedá zelenej a svetlo šedá zodpovedá purpurovej.

Sýtosť (Saturation) a Jas (Value): Biela predstavuje maximum pre Sýtosť (Saturation) (čistá farba) a maximum pre Jas (Value) (veľmi svetlá). Čierna predstavuje minimum pre Sýtosť (Saturation) (biela) a minimum pre Jas (Value) (čierna).

HSL

Táto voľba je podobná ako HSV. Okrem hodnoty Value (Jas), tretia vrstva obsahuje L komponent.

CMY

Touto voľbou obrázok rozložíte do troch šedých vrstiev, do jednej Žltej (Yellow), jednej Purpurovej (Magenta) a jednej Azúrovej (Cyan).

Táto voľba môže byť užitočná v prípadoch, keď obrázok potrebujete preniesť a vytlačiť pomocou softvéru s režimom CMY.

CMYK

Táto voľba sa podobá na CMY Dekompozíciu . Navyše však obsahuje vrstvu pre Čiernu (Black).

Táto voľba môže byť užitočná v prípadoch, keď obrázok potrebujete preniesť a vytlačiť pomocou softvéru s režimom CMYK.

Alpha (Alfa)

Touto voľbou „vytiahnete“ priesvitnosť obrázka, ktorá je uložená v Alfa kanály v dialógu Channel (Kanál), do nového obrázka. Úplne priehľadné pixly sú čierne, kompletne nepriehľadné pixly sú biele. V zdrojovom obrázku tóny šedej predstavujú hladké prechody priehľadnosti.

LAB

Touto voľbou obrázok rozložíte do troch šedých vrstiev, jednej vrstvy L pre Svietivosť (Luminance), do jednej vrstvy A pre farby medzi zelenou a červenou, a do jednej vrstvy B pre farby medzi modrou a žltou.

Dokompozícia LAB predstavuje farebný model svietivostnej farebnej rodiny. Pre svietivosť je vyhradený jeden kanál, kým ďalšie dva patria farbám. Photoshop používa práve model farieb LAB.

YCbCr

V GIMPe existujú štyri dekompozície YCbCr s rôznymi hodnotami. Každá voľba obrázok rozkladá do troch vrstiev v škále šedej, do jednej vrstvy pre svietivosť a ďalších dvoch pre odtiene modrej a červenej.

Model farieb YCbCr sa nazýva aj YUV. Používa sa v digitálnej videotvorbe (pôvodne pre analógové video PAL). Model je založený na poznatku, že ľudské oko je citlivejšie na svetlo, až potom na farby. Dekompozícia YCbCr využíva transformačnú matrix. Rôzne voľby sú rôzne hodnoty odporúčané ITU (International Telecommunication Union) aplikované na matrix.

Decompose to Layers (t. j. rozloženie do vrstiev)

Ak je táto voľba označená, vytvoríte nový obrázok v odtieňoch šedej. Každá vrstva reprezentuje jeden z kanálov zvoleného režimu. Ak táto voľba nie je označená, každý kanál je aicky reprezentovaný špecifickým obrázkom. Každý obrázok je v titulke jasne označený menom.

Foreground as registration color (t. j. popredie ako evidenčná farba)

Príklad 16.1. Značky orezania

Originálny obrázok

Azúrová (Cyan) zložka

Čierna (Black) zložka

(Purpurová (Magenta) a Žltá (Yellow) zložka je vynechaná.)


Táto voľba je určená pre odborníkov. Týka sa CMYK tlače. Ak je táto voľba aktivovaná, každý pixel aktuálnej farby popredia bude čierny, a to v každej zložke rozloženého obrázka alebo vrstvy. Toto vám umožňuje zviditeľniť značky orezania na každom kanále, čím máte v rukách užitočnú pomôcku pre zarovnanie. Tenký kríž v evidenčnej čiernej môžete použiť na overenie rovnosti vytlačených archov.