8.15. Compose (Skladanie)

8.15.1. Prehľad

Obrázok 16.151. Príklad na príkaz Compose (Skladanie)

Príklad na príkaz Compose (Skladanie)

Rozložený obrázok (RGB dekompozícia)

Príklad na príkaz Compose (Skladanie)

Aplikovaný príkaz Compose (Skladanie)


Týmto príkazom vytvoríte obrázok zložený z niekoľkých obrázkov v šedej škále alebo vrstiev, napr. z extrahovaných zložiek RGB, HSV, atď. Obrázky môžete vytvárať aj z čierno-bielych obrázkov alebo vrstiev vytvorených nezávisle od seba.

8.15.2. Aktivácia príkazu

  • Príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Components (Súčasti)Compose (Skladanie)…. Ak máte obrázok v odtieňoch šedej, tento príkaz je aktívny a môžete ho použiť.

8.15.3. Voľby

Obrázok 16.152. Voľby pre príkaz Compose (Skladanie)

Voľby pre príkaz Compose (Skladanie)

Compose Channels (Kompozícia kanálov)

V dialógovom okne máte na výber niekoľko dostupných farebných modelov: RGB, HSV, atď. Voľby sú popísané v nasledujúcom príkaze Decompose (Dekompozícia).

Channel Representation (Reprezentácia kanálov)

Umožňuje vybrať, ktorý kanál bude ovplyvnený. Túto voľbu môžete použiť napr. pri zmene farebného kanála:

Obrázok 16.153.  Príklad na Channel Representation (Reprezentácia kanálov): výmena dvoch kanálov

Príklad na Channel Representation (Reprezentácia kanálov): výmena dvoch kanálov

Pôvodný obrázok

Príklad na Channel Representation (Reprezentácia kanálov): výmena dvoch kanálov

Dekompozícia vrstiev

Príklad na Channel Representation (Reprezentácia kanálov): výmena dvoch kanálov

Aplikovaná voľba Channel Representation (Reprezentácia kanálov)

Príklad na Channel Representation (Reprezentácia kanálov): výmena dvoch kanálov

Zložený obrázok


Hodnoty masky: Pri tvorbe kanála môžete namiesto výberu vrstvy alebo obrázka kanálu priamo pridať hodnoty v rozsahu 0 až 255. Majte pritom na pamäti, že z vrstvy alebo obrázka musíte vytvoriť aspoň jeden kanál.

Tip Tip

Ak sú voľby pre Compose (Skladanie) iné ako voľby pre Decompose (Dekompozícia), napr. obrázok je rozložený do režimu RGB, potom znovu zložený do modelu LAB, dosiahnete zaujímavý farebný efekt. Vyskúšajte to!