8.17. Recompose (Rekompozícia)

8.17.1. Prehľad

Obrázok 16.157. Príklad na príkaz Recompose (Rekompozícia)

Príklad na príkaz Recompose (Rekompozícia)

Pôvodný obrázok (rozložený do RGB)

Príklad na príkaz Recompose (Rekompozícia)

Aplikovaný príkaz Recompose (Rekompozícia)


Pomocou tohto príkazu obrázok poskladáte zo zložiek RGB, HSV, atď. priamo. Narozdiel od príkazu Compose (Skladanie), ktorý to isté používa dialóg.

8.17.2. Aktivácia príkazu

  • Príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Components (Súčasti)Recompose (Rekompozícia): Tento príkaz bude aktívny po aplikácii príkazu Decompose (Dekompozícia).