5.19. Show Menubar (Zobraziť ponuku)

Príkazom Show Menubar (Zobraziť ponuku) prepínate zobrazenie hlavného panelu s ponukami. Táto možnosť môže byť užitočná v prípade, keď pracujete v režime na celú obrazovku (full-screen mode). Ak hlavný panel s ponukami nie je zobrazený, kliknutím na pravé tlačidlo myši ľubovolne do obrázka zobrazíte alternatívnu ponuku.

Štandardné správanie sa hlavného panelu s ponukami môžete nastaviť v dialógu Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka).

5.19.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Menubar (Zobraziť ponuku).