5.18. Padding Color (Farba výplne)

Obrázok 16.52. Obsah podponuky Padding Color (Farba výplne)

Obsah podponuky Padding Color (Farba výplne)

Farbu plátna, ktoré obklopuje obrázok môžete zmeniť príkazom Padding Color (Farba výplne). Plátno predstavuje pozadie na ktorom leží samotný obrázok. Vyzerá takmer ako rám okolo obrázka v okne. Keďže farba pozadia plátna nemá vplyv na samotný obrázok, je to len vec názoru. Uvedomte si, prosím, že táto farba nie je totožná s farbou, ktorú používa nástroj Plechovka.

5.18.1. Aktivácia podponuky

  • Túto podponuku môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Padding Color (Farba výplne).

5.18.2. Voľby podponuky „Padding Color (Farba výplne)

From Theme (Z témy)

Použije sa farba témy nastavenej v Preferences (Nastavenia) Theme (Téma).

Light/Dark Check Color (Farba Svetlej/Tmavej šachovnice)

Použijú sa farby, ktoré predstavujú priesvitnosť. Tieto sú definované v Preferences (Nastavenia) Display (Zobrazenie).

Select Custom Color (Vybrať vlastnú farbu)

Otvoríte okno Výberu farieb v ktorom zvolíte požadovanú farbu.

As in Preferences (Podľa nastavení)

Použijú sa farby nastavené v Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka).