7.5. Anchor layer (Ukotviť vrstvu)

Ak ste vytvorili plávajúci výber, dočasnú vrstvu nazývanú plávajúca vrstva (floating layer) alebo plávajúci výber (floating selection), tento je uložený do zoznamu vrstiev. Pokým plávajúca vrstva existuje, pracovať môžete iba na nej. Ak chcete pracovať na zvyšku obrázka, plávajúcu vrstvu musíte najprv ukotviť (anchor) do predchádzajúcej aktívnej vrstvy. Slúži na to príkaz Anchor layer (Ukotviť vrstvu). Ak sa v obrázku plávajúci výber nenachádza, tento príkaz bude neaktívny, t. j. šedý.

[Note] Poznámka

Ak sa v obrázku aktívny výber nachádza, kurzor myši sa zmení na symbol kotvy akonáhle opustí priestor výberu.

7.5.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Anchor layer (Ukotviť vrstvu),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+H.

7.5.2. Alternatívne spôsoby ukotvenia plávajúceho výberu

Existuje viac spôsobov ako plávajúci výber ukotviť.

  • Plávajúci výber môžete ukotviť do pôvodnej aktívnej vrstvy z ktorej bol vytvorený kliknutím do obrázka. Kliknúť však musíte mimo samotný plávajúci výber.

  • Plávajúci výber môžete ukotviť aj z dialógu Layers (Vrstvy) kliknutím na tlačidlo ukotvenia Ukotviť plávajúcu vrstvu .

  • Ak vytvoríte novú vrstvu a obrázok obsahuje plávajúci výber, tento sa aicky ukotví do novovytvorenej vrstvy.