7.6. Merge Down (Zlúčiť s nižšou)

Príkazom Merge Down (Zlúčiť s nižšou) zlúčite aktívnu vrstvu s vrstvou umiestnenou v zozname vrstiev hneď pod ňou. Do úvahy sa berú rôzne vlastnosti aktívnej vrstvy ako napr. krytie či režim vrstvy. Výsledná zlúčená vrstva bude v režime Normálny a zdedí krytie nižšej vrstvy. Ak nižšia vrstva nie je nepriehľadná, alebo v inom režime ako Normálny, potom týmto príkazom vo všeobecnosti zmeníte vzhľad obrázka.

Najčastejšie príkaz Merge Down (Zlúčiť s nižšou) použíjete pri tvorbe vrstvy, kde sa nachádza základná vrstva (obyčajne nepriesvitná, v Normálnom režime, čiže vidíte, čo robíte), a na nej modifikačná vrstva s ľubovolným tvarom, krytím a režime. V tomto prípade zlúčite modifikačnú vrstvu s nižšou do jednej, bez toho, aby sa zmenil vzhľad obrázka.

7.6.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Merge Down (Zlúčiť s nižšou).