7.4. Duplicate layer (Duplikovať vrstvu)

Príkazom Duplicate Layer (Duplikovať vrstvu) obrázku pridáte novú vrstvu, ktorá je takmer identickou kópiou aktívnej vrstvy. Názov novej vrstvy je rovnaký, aký mala pôvodná vrstva, s prídavkom copy (kópia).

Ak kopírujete vrstvu pozadia ktorá nemá alfa kanál, nová vrstva alfa kanál bude mať. Okrem toho, ak sú k aktívnej vrstve pridané tzv. parazity, nebudú duplikované. (Ak si pod názvom parazity predstavujete iba malé, nepríjemné stvorenia, poslednú vetu ignorujte.)

7.4.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Duplicate Layer (Duplikovať vrstvu). Druhá možnosť ako aktivovať príkaz je kliknutie pravým tlačidlom myši v dialógu Layer (Vrstva) na lokálnu ponuku.

  • Okrem popísaného, príkaz môžete aktivovať v dialógu Layer (Vrstvy) z kontextovej ponuky, položka Duplicate (Duplikovať), alebo kliknutím na tlačidlo so symbolom Duplicate layer (Duplikovať vrstvu) , ktoré sa nachádza v spodnej časti dialógu.