6.7. Transform (Transformácia)

Obrázok 16.60.  Podponuka Transform (Transformácia) z ponuky Image (Obrázok)

Podponuka Transform (Transformácia) z ponuky Image (Obrázok)

Pomocou príkazov z podponuky Transform (Transformáca) obrázok môžete preklopiť, otočiť alebo orezať.

6.7.1. Aktivácia podponuky

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Transform (Transformácia).