6.6. Indexed mode (Režim Indexovaná)

Príkazom Indexed (Indexovaná) obrázok konvertujete do režimu indexovaných farieb. Viac informácií o indexovaných farbách nájdete v slovníku pojmov.

6.6.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Mode (Režim)Indexed (Indexovaná).

6.6.2. Dialóg Convert Image to Indexed Colors (Konvertovať obrázok do indexovaných farieb)

Príkazom Indexed (Indexovaná) otvoríte dialóg Convert Image to Indexed Colors (Konvertovať obrázok do indexovaných farieb).

Obrázok 16.55. Dialóg Convert Image to Indexed Colors (Konvertovať obrázok do indexovaných farieb)

Dialóg Convert Image to Indexed Colors (Konvertovať obrázok do indexovaných farieb)

Colormap (Mapa farieb) voľby
  • Generate optimum palette (Generovať optimálnu paletu): Touto voľbou vytvoríte najlepšiu možnú paletu farieb s maximálnym počtom farieb 256 (t. j. klasický GIF formát). Maximálny počet farieb (Maximum Number of Colors) môžete touto voľbou znížiť. Avšak týmto počinom môžete vytvoriť nechcené efekty na prechodoch farieb v podobe prúžkovania. Tento neželaný efekt však môžete zredukovať pomocou rozptyľovania (dithering).

  • Use web-optimized palette (Použiť paletu optimalizovanú pre WWW): použije paletu farieb, ktorá je optimalizovaná pre web.

  • Use black and white (1-bit) palette (Použiť čiernobielu (1-Bit) paletu): Touto voľbou vytvoríte obrázok, ktorý obsahuje iba dve farby - čiernu a bielu.

  • Use custom palette (Použiť vlastnú paletu): Týmto tlačidlom vyberiete zo zoznamu vlastnú paletu farieb. Pri názve každej palety sa nachádza číslo udávajúce počet farieb. Paleta Web s 216 farbami sa označuje ako paleta pre web bezpečná (web-safe). Táto paleta farieb bola pôvodne vytvorená spoločnosťou Netscape. Mala zabezpečiť zobrazenie farieb, ktoré by vyzerali rovnako na počítačoch Mac aj PC a Internet Explorer 3 by ich vedel spracovať. Od verzie 4, MSIE používa paletu s 212 farbami. Problém s podobnosťou farieb na všetkých platformách doteraz nebol vyriešený a pravdepodobne ani nikdy nebude. Keď vytvárate dizajn webovej stránky majte na pamäti dva základné princípy: používajte svetlý text na tmavom pozadí alebo tmavý text na svetlom pozadí. Po druhé: nikdy sa príliš nespoliehajte na farby, keď chcete podať nejakú dôležitú informáciu.

    Ak váš obrázok neobsahuje veľa farieb niektoré farby palety nebudete môcť použiť. Ak je označená voľba Remove unused colors from final palette (t. j. Odobrať nepoužité farby z palety) tieto farby sa z palety odstránia.

Voľba Dithering (Rozptyl farieb)

Keďže indexovaný obrázok obsahuje maximálne 256 farieb, niektoré farby pôvodného obrázka budú vo výslednej palete chýbať. Výsledkom tejto skutočnosti môže byť obrázok s škvrnitými oblasťami s jasnými farebnými prechodmi. Pomoocu voľby Rozptyľovanie môžete tento nechcený efekt zjemniť.

Filter rozptyľovania sa namiesto použitia klastrov pixlov s podobnou farbou z palety snaží odhadnúť farby, ktoré v tejto palete chýbajú. Z väčšej vzdialenosti sa tieto pixly zdajú akoby mali novú farbu. Viď. Slovník pojmov, termín dithering (Rozptyľovanie).

Na výber máte tri filtre (plus None (Nič)). Žiaľ, výsledok použitia akéhokoľvek filtra nikdy neviete dopredu predpovedať. Musíte vyskúšať všetky a použiť ten, ktorý najlepšie vystihne požadovaný výsledok. Filter Positioned Color Dithering je dobre prispôsobený na použitie pri animáciách.

Obrázok 16.56. Príklad: plnofarebný, bez použitia rozptyľovania

Príklad: plnofarebný, bez použitia rozptyľovania

Príklad na obrázok s plynulým farebným prechodom v režime RGB.


Obrázok 16.57. Príklad: štyri farby bez rozptyľovania

Príklad: štyri farby bez rozptyľovania

Rovnaký obrázok po transformácií do štyroch indexovaných farieb bez rozptyľovania.


Obrázok 16.58. Príklad: Floyd-Steinberg (normal)

Príklad: Floyd-Steinberg (normal)

Rovnaký obrázok, štyri indexované farby a rozptyľovanie cez filter Floyd-Steinberg (normal).


Obrázok 16.59. Príklad: Floyd-Steinberg (reduced color bleeding)

Príklad: Floyd-Steinberg (reduced color bleeding)

Rovnaký obrázok, štyri indexované farby a rozptyľovanie pomocou filtra Floyd-Steinberg (reduced color bleeding).


Obrázok v režime GIF, priesvitnosť je kódovaná 1 bit-om: priesvitnosť má hodnoty ano alebo nie. Ak chcete dosiahnuť dojem čiastočnej priesvitnosti, môžete použiť voľbu Enable dithering of transparency (t. j. umožniť rozptyľovanie priesvitnosti). Avšak, zásuvným modulom Semi-flatten často dosiahnete lepšie výsledky.

[Note] Poznámka

Paletu farieb indexovaného obrázka môžete upraviť pomocou dialógu Colormap (Mapa farieb).