6.10. Guillotine (Gilotína)

Príkazom Guillotine (Gilotína) obrázok rozrežete podľa nastavených vodítok. Takto obrázok rozrežete pozdĺž každého vodítka. Podobne ako pri rozrezaní dokumentov na rezačke papierov. Výsledkom budú nové obrázky vzniknuté z častí. Viac informácií o vodítkach nájdete v časti 2.2, „Guides (Vodítka)“.

6.10.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Transform (Transformácia)Guillotine (Gilotína).