6.3. Mode (Režim)

Obrázok 16.54. Podponuka Mode (Režim) položky Image (Obrázok)

Podponuka Mode (Režim) položky Image (Obrázok)

Podponuka Mode (Režim) obsahuje príkazy, ktoré umožňujú zmeniť farebný režim obrázka. Pod touto voľbou nájdete tri možnosti:

6.3.1. Aktivácia podponuky

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Mode (Režim).

6.3.2. Obsah podponuky Mode (Režim)