6.4. RGB mode (Režim RGB)

Príkazom RGB obrázok konvertujete do režimu RGB. Viac informácií o RGB nájdete v slovníku pojmov. Za normálnych okolností pracujete práve v tomto režime. Je dobre prispôsobený obrazovkám zobrazovacích zariadení. Obrázok v režime RGB môžete konvertovať do režimov Šedej škály alebo Indexovaných farieb. Majte však na pamäti, že konverziou a uložením takto upraveného obrázka nenávratne stratíte farby režimu RGB. Mali by ste preto pracovať na kópii RGB obrázka.

6.4.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Mode (Režim)RGB.