Kapitola 11. Správa farieb v GIMPe

1. Správa farieb v GIMPe

Každé zariadenie, ktoré používate na prácu s dizajnom alebo fotografiou (napr. digitálny fotoaparát, skener, monitory, tlačiarne atď.) majú vlastné nastavenie farieb. Ak tieto špecifikácie počas otvárania, úpravy alebo ukladania ignorujete, farby obrázka môžu byť značne poškodené. S GIMPom môžete mať výstup pre web alebo tlač pod kontrolou.

Obrázok 11.1. Proces úprav obrázka

Proces úprav obrázka

Proces bez správy farieb

Proces úprav obrázka

Proces so správou farieb


1.1. Problémy nesystémovej práce s farbami

Základný problém pri úprave obrázka bez správy farieb je, že jednoducho nevidíte, čo robíte. Postihuje to dve rôzne oblasti:

  1. Rozdiely vo farbách, ktoré sú zapríčinené rozdielnym farebným podaním rôznych zariadení, ako sú napr. fotoaparáty, skenery, monitory alebo tlačiarne.

  2. Rozdiely vo farbách, ktoré sú zapríčinené obmedzeniami farebného pracovného priestoru, v ktorom je konkrétne zariadenie schopné pracovať.

Hlavný účel správy farieb je vyhnúť sa spomínaným problémom. Jedným so spôsobov ako to dosiahnuť je pridať k obrázku alebo k zariadeniu popis charakteristiky farieb.

Tento popis sa nazýva profil farieb. Profil farieb je v podstate tabuľka podľa ktorej sa prepíše špecifická charakteristika farieb určitého zariadenia na farebný profil, ktorý je od zariadenia nezávislý. Tento profil sa nazýva pracovný priestor. Každá manipulácia s obrázkom prebieha v tomto pracovnom priestore. Navyše farebný profil konkrétneho zariadenia môžete použiť na simuláciu toho, ako bude výsledný obrázok na tomto zariadení vyzerať.

Takýto profil vo väčšine prípadov vytvára výrobca zariadenia. Aby boli profily farieb použiteľné nezávisle od platformy a operačného systému, medzinárodné konzorcium ICC (International Color Consortium) vytvorilo štandard nazývaný ICC-profil. Tento štandard popisuje ako majú byť profily farieb v súboroch uložené a pripojené k obrázkom.

1.2. Úvod do systémovej práce s farbami

Tip Tip

Väčšinu tu popisovaných parametrov a profilov môžete upraviť v nastaveniach GIMPu. Detaily nájdete v časti 1.14, „Správa farieb (Color Management)“.

1.2.1. Vstup

Väčšina digitálnych fotoaparátov pridáva farebný profil ku každej fotografii aj bez vedomia používateľa. Aj digitálne skenery majú farebný profil, ktorý pridávajú ku každému skenovanému obrázku.

Obrázok 11.2. Aplikovanie ICC-profilu

Aplikovanie ICC-profilu

GIMP pri otváraní obrázka s pripojeným farebným profilom ponúka možnosť konvertovať ho do pracovného priestoru farieb RGB. Jedná sa o prednastavený pracovný priestor sRGB a odporúča sa, aby každá úprava obrázka prebiehala v tomto farebnom prostredí. Je však na vás, či si pripojený farebný profil obrázka ponecháte. Obrázok môže byť aj napriek tomu zobrazený správne.

V prípade, že profil farieb nie je k obrázku pripojený a viete (alebo sa aspoň domnievate), ktorý profil by to mal byť, môžete ho k obrázku pripojiť manuálne.

1.2.2. Zobrazenie

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, potrebujete poznať farebný profil vášho monitora. Ak je profil monitora nastavený, buď v rámci operačného systému alebo v dialógovom okne Nastavenia v GIMPe, farby obrázkov budú vo väčšine prípadov správne.

Niektoré z najdôležitejších príkazov správy farieb v GIMPe sú uvedené v Časti 5.8, „Zobraziť filtre“.

Ak nemáte farebný profil vášho monitora, môžete ho vytvoriť pomocou hardvérovej kalibrácie a meracích nástrojov. Na vytvorenie farebného profilu budete na UNIX systémoch potrebovať Argyll Color Management System[ARGYLLCMS] alebo LProf[LPROF].

1.2.2.1. Kalibrácia a profiling displejov

Kalibrácia monitorov zahŕňa dva kroky. Prvým je kalibrácia, druhým tzv. profiling. Aj samotná kalibrácia zvyčajne zahŕňa dva kroky. V prvom kroku sa upravujú externé nástroje monitora ako sú kontrast, jas, farebná teplota atď. Tieto nastavenia sú závislé od konkrétneho monitora. Okrem týchto existujú ešte nastavenia, ktoré sú načítané do grafickej karty. Tento krok má za úlohu pripraviť monitor tak, aby farby zobrazoval čo najvernejšie. Tieto informácie sú uložené v profile monitora v tzv. vgct tagu. Operačné systémy Windows XP alebo Mac OS tieto informácie (LUT) načítajú do grafickej karty pravdepodobne ešte počas spúšťania systému. Ak používate Linux budete musieť použiť externé programy ako napr. xcalib alebo dispwin. (Ak niekto používa na kalibráciu monitora iba obyčajné vizuálne nastavenie podľa webovej stránky ako napr. Norman Koren, môže mu na nastavenie hodnoty gama stačiť program xgamma.)

Druhý krok, profiling, pozostáva so súboru pravidiel, ktoré GIMPu umožňujú preložiť hodnoty RGB zo súboru obrázka do správnych farieb na monitore. Tieto sú uložené aj v profile monitora. Toto nezmení hodnoty RGB v obrázku. Čo sa však zmení sú hodnoty, ktoré sú posielané grafickej karte (ktorá už obsahuje vgct LUT).

1.2.3. Simulácia tlače

V GIMPe môžete zobraziť náhľad obrázka tak, ako bude vyzerať na papieri. Na základe farebného profilu tlačiarne môžete váš monitor spustiť v režime Soft Proof. V tejto simulácii tlače sa farby, ktoré nemôžu byť reprodukované v tlači, zobrazia v neutrálnej šedej. Toto označenie vám umožní korigovať farby ešte pred samotným tlačením obrázka.