6.2. Duplicate (Duplikovať)

Príkazom Duplicate (Duplikovať) vytvoríte nový obrázok, ktorý je presnou kópiou aktívneho obrázku, t. j. aj so všetkými vrstvami, kanálmi a cestami. Schránka a História GIMPu však nie je ovplyvnená.

[Note] Poznámka

Nezamieňajte si Duplikáciu obrázku s novým Zobrazením obrázka. Použitím príkazov View (Zobrazenie)New View (Nový pohľad) prenesiete všetky zmeny pôvodného obrázku do nového pohľadu na obrázok.

6.2.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Duplicate (Duplikovať),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+D.