6.18. Zealous Crop (Horlivé orezávanie)

Príkazom Zealous Crop (Horlivé orezávanie) obrázok orežete, pričom vodítkom je jednoduchá spojitá farba. Oblasť orežete podobne ako pri použití príkazu Autocrop (Automatické orezanie) ale navyše vyrežete aj vnútro obrázka ktoré má rovnakú farbu (aspoň principiálne).

Upozornenie Upozornenie

Treba mať na pamäti, že hoci príkaz Zealous Crop (Horlivé orezávanie) analyzuje situáciu na aktívnej vrstve, orezanie sa aplikuje aj na ostatné vrstvy. Takto môžete prísť o obrazové informácie z ostatných vrstiev.

6.18.1. Príklad

Obrázok 16.71. Príklad na príkaz Zealous Crop (Horlivé orezávanie)

Príklad na príkaz Zealous Crop (Horlivé orezávanie)

Pôvodný obrázok

Príklad na príkaz Zealous Crop (Horlivé orezávanie)

Použitá funkcia Autocrop (Automatické orezanie)

Príklad na príkaz Zealous Crop (Horlivé orezávanie)

Použitý príkaz Zealous Crop (Horlivé orezávanie)


6.18.2. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Zealous Crop (Horlivé orezávanie).