6.16. Crop to Selection (Orezať podľa výberu)

Príkazom Crop to Selection (Orezať podľa výberu) orežete obrázok podľa hraníc výberu. Odstránite pritom oblasti obrázku, ktoré nie sú do výberu zahrnuté. Oblasti, ktoré patria do výberu iba čiastočne (napr. vyhladzovaním hrán) sa neorezávajú. Ak je vyhladzovanie aplikované, orezanie bude prebiehať po vonkajšej hranici vyhladzovania. Ak sa žiadny výber v obrázku nenachádza, tento príkaz je neaktívny a šedý.

[Note] Poznámka

Týmto príkazom orežete všetky vrstvy obrázku. Ak potrebujete orezať iba aktívnu vrstvu, použite príkaz Crop Layer (Orezať vrstvu).

6.16.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Crop to Selection (Orezať podľa výberu).