6.17. Autocrop Image (Automatické orezanie obrázka)

Príkazom Autocrop Image (Automatické orezanie obrázka) z obrázka odstránite hranice. Vyhľadáva najväčšiu možnú oblasť aktívnej vrstvy s rovnakou farbou a potom túto oblasť oreže podobným spôsobom ako to robí nástroj Crop (Orezanie).

Upozornenie Upozornenie

Treba mať na pamäti, že táto funkcia funguje len na aktívnej vrstve. Ostatné vrstvy sa orezávajú podľa rovnakých pravidiel orezania ako aktívna vrstva.

6.17.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Autocrop Image (Automatické orezanie obrázka) .

6.17.2. Príklad

Obrázok 16.70. Príklad na príkaz Autocrop

Príklad na príkaz Autocrop

Tento obrázok obsahuje tri vrstvy. Jednu s červeným štvorcom, jednu so zeleným štvorcom. Obe vrstvy sa nachádzajú na žltom, polopriesvitnom pozadí. Zelená vrstva je aktívna.

Príklad na príkaz Autocrop

Príkazom Autocrop sme orezali zelený štvorec a vytvorili sme z neho vrstvu. Ostatné vrstvy sa orezali podľa vrstvy so zeleným štvorcom na rovnaký rozmer. Zachovala sa len malá oblasť vrstvy s červeným štvorcom.