4.5. Engrave (Vyryť)

4.5.1. Prehľad

Obrázok 17.41. Príklad na filter Engrave (Vyryť)

Príklad na filter Engrave (Vyryť)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Engrave (Vyryť)

Aplikácia filtra Engrave (Vyryť)


Týmto filtrom získate efekt rytiny: obrázok sa zmení na čierno-biely; v závislosti od hodnoty jasu nižšie uložených pixlov budú do obrázka vnesené vodorovné línie rozdielnej hrúbky. Výsledný efekt pripomína rytiny aké môžeme nájsť na minciach a v ilustráciách starých kníh.

[Note] Poznámka

Filter Engrave (Vyryť) môžete použiť iba na plávajúcom výbere a vrstvách s alfa kanálom. Ak aktívna vrstva neobsahuje alfa kanál, musíte ho najprv pridať.

4.5.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Engrave (Vyryť).

4.5.3. Voľby

Obrázok 17.42. Voľby pre filter Engrave (Vyryť)

Voľby pre filter Engrave (Vyryť)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK.

Height (Výška)

Touto voľbou nastavíte vzdialenosť medzi líniami. Hodnoty môžete nastaviť v rozmedzí od 2 do 16.

Limit line width (Obmedzenie šírky riadku)

Ak je táto voľba označená, línie sa nebudú kresliť v oblastiach spojitých farieb. Obrázok nižšie predstavuje príklad na túto voľbu.

Obrázok 17.43. Príklad na voľbu Limit line width (Obmedzenie šírky riadku)

Príklad na voľbu Limit line width (Obmedzenie šírky riadku)

Pôvodný obrázok

Príklad na voľbu Limit line width (Obmedzenie šírky riadku)

Voľba Limit line width (Obmedzenie šírky riadku) aktivovaná

Príklad na voľbu Limit line width (Obmedzenie šírky riadku)

Voľba Limit line width (Obmedzenie šírky riadku) neaktivovaná