4.4. Emboss (Reliéf)

4.4.1. Prehľad

Obrázok 17.39. Aplikácia filtra Emboss (Reliéf)

Aplikácia filtra Emboss (Reliéf)

Pôvodný obrázok

Aplikácia filtra Emboss (Reliéf)

Aplikácia filtra Emboss (Reliéf)


Týmto filtrom vytesávate do aktívnej vrstvy alebo výberu, čím dosiahnete dojem reliéfu s výčnelkami a priehlbinami. Svetlé oblasti sú zdvihnuté, tmavé vtlačené. Svetlo môžete upravovať.

Filter môžete použiť iba na obrázkoch v režime RGB. Ak je obrázok v odtieňoch šedej, ponuka bude šedá, t. j. neaktívna.

4.4.2. Spustenie filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Emboss (Reliéf).

4.4.3. Voľby

Obrázok 17.40. Voľby filtra Emboss (Reliéf)

Voľby filtra Emboss (Reliéf)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK. Ak máte pomalý počítač, okno Preview (Náhľad) by ste nemali mať označené.

Function (Funkcia)
Bumpmap (Mapa vyvýšenia)

Reliéf je hladký a farby ostanú zachované.

Emboss (Reliéf)

Obrázok prevediete do odtieňov šedej a reliéf bude zreteľnejší, získa kovový vzhľad.

Azimuth (Azimut)

Táto voľba sa týka svetla vychádzajúceho z určitého bodu, orientácia podľa kompasu (0-360). Ak vrch obrázka považujeme za juh, potom východ (0°) je naľavo. Zvyšujúce sa hodnoty idú proti smeru hodinových ručičiek.

Elevation (Zdvih)

Táto voľba zodpovedá výške od horizontu (0°), v princípe až po zenit (90°). V tomto prípade sa jedná o protistojný horizont (180°).

Depth (Hĺbka)

Táto voľba predstavuje zdanie vzdialenosti od zdroja svetla. So zvyšujúcimi sa hodnotami, intenzita svetla klesá.