4. Distort Filters (Filtre Skreslenia)

Obrázok 17.34. Ponuky filtrov skreslenia

Ponuky filtrov skreslenia

4.1. Úvod

Tieto filtre obrázok rôznym spôsobom transformujú.