4.6. Erase Every Other Row (Vymazať každý druhý riadok)

4.6.1. Prehľad

Obrázok 17.44. Príklad na filter Erase Every Other row (Vymazať každý druhý riadok)

Príklad na filter Erase Every Other row (Vymazať každý druhý riadok)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Erase Every Other row (Vymazať každý druhý riadok)

Filter Erase Every Other row (Vymazať každý druhý riadok) aplikovaný


Pomocou tohto filtra odstránite každý druhý riadok alebo stĺpec aktívnej vrstvy. Tiež ich môžete zmeniť na farbu pozadia.

4.6.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Erase Every Other Row (Vymazať každý druhý riadok).

4.6.1. Voľby

Obrázok 17.45. Voľby pre filter Erase Every Other row (Vymazať každý druhý riadok)

Voľby pre filter Erase Every Other row (Vymazať každý druhý riadok)

Tieto voľby obsahujú vysvetlenie už v samotnom pomenovaní. Jedna dôležitá poznámka: ak aktívna vrstva obsahuje alfa kanál, odstránené riadky alebo stĺpce budú priesvitné. Ak alfa kanál neobsahuje (jej meno je v dialógu vrstiev bude napísané hrubšie), použije sa farba pozadia.