5.15. Snap to Grid (Pritiahnuť k mriežke)

Príkazom Snap to Grid (Pritiahnuť k mriežke) aktivujete alebo deaktivujete pritiahnutie k mriežke. Ak je pritiahnutie k mriežke aktivované, nastavená mriežka (viď. Show Grid (Zobraziť mriežku)) sa zdá byť magnetická; ak presúvate vrstvu alebo výber, body mriežky ich na seba „nalepia“ hneď, ako sa dostanú do ich blízkosti. Táto vlastnosť je veľmi užitočná ak potrebujete prvok obrázka presne uložiť.

5.15.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Snap to Grid (Pritiahnuť k mriežke).