5.14. Snap to Guides (Pritiahnuť k vodítkam)

Príkazom Snap to Guides (Pritiahnuť k vodítkam) aktivuje alebo deaktivuje pritiahnutie k vodítkam. Ak je voľba Snap to Guides (Pritiahnuť k vodítkam) aktívna, vodítka (viď. Show Guides (Zobraziť vodítka)) sa zdajú byť magnetické; ak presúvate vrstvu alebo výber, vodítka ich na seba „nalepia“ hneď, ako sa dostanú do ich blízkosti. Táto vlastnosť je veľmi užitočná ak potrebujete prvok obrázka presne uložiť.

5.14.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Snap to Guides (Pritiahnuť k vodítkam).