5.12. Show Grid (Zobraziť mriežku)

Príkazom Show Grid (Zobraziť mriežku) prepínate zobrazenie mriežky. Ak je voľba aktivovaná, mriežka pokrýva celý obrázok. Mriežka uľahčuje prácu s lineárnymi prvkami v obrázku.

Štandardné správanie sa mriežky môžete nastaviť v dialógu Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka).

5.12.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Grid (Zobraziť mriežku).