5.16. Snap to Canvas (Pritiahnuť k plátnu)

Ak je táto voľba aktivovaná, pri presúvaní výberu alebo vrstvy v blízkosti rohov plátna sa presúvané objekty akoby pritiahli k rohom plátna. Táto funkcia nájde svoje uplatnenie pri presnom ukladaní prvkov obrázka.

[Note] Poznámka

Rohy plátna sú obyčajne totožné s rohmi obrázka: plátno má potom rovnaké rozmery ako samotný obrázok. Veľkosť plátna však môžete zmeniť výberom položiek Image (Obrázok)Canvas Size (Veľkosť plátna).

5.16.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Snap to Canvas (Pritiahnuť k plátnu).