5.3. Cesty a výbery

V GIMPe môžete transformovať výber obrázka na cestu a opačne, cesty na výbery. Ďalšie informácie o výberoch nájdete v časti Výber.

Pri transformácii výberu na cestu, cesta kopíruje hranicu pochodujúcich mravcov. Výber je dvoj-dimenzionálna jednotka, cesta je jedno-dimenzionálna jednotka. Z toho vyplýva, že pri transformácii výberu na cestu sa niektoré informácie stratia. V skutočnosti sa pri konverzii výberu do cesty stratia informácie o čiastočne zvolených oblastiach (napr. pri zaoblení hrán). Ak je cesta transformovaná naspäť na výber, výsledok zodpovedá spôsobu „všetko alebo nič“. Tak, ako je tomu pri použití položky „Sharpen (Doostriť)“.