5.4. Transformácia ciest

Každý z nástrojov transformácie (Rotácia-Rotate, Zmena veľkosti-Scale, Perspektíva-Perspective, atď.) môžete nastaviť tak, aby ste ich mohli aplikovať na vrstvu, výber alebo cestu. V Panely s nástrojmi aktivujte nástroj transformácie. Potom vo voľbách pre nástroje pre položku Transform: vyberte jednu z možností vrstvu, výber alebo cestu. Takýmto spôsobom dokážete ovplyvniť tvar ciest bez toho, aby ste tým zmenili vlastný obrázok.

Nástroje transformácie sú prednastavené tak, aby boli pri nastavení „affect paths“ aktívne iba na jedinej ceste: aktívnej ceste. Nájdete to zobrazené v dialógovom okne Cesty (Paths). Dá sa nastaviť aj to, aby bola transformácia aktívna aj na viac ciest súčasne. V tomto prípade použite tlačidlotransform lock (zámok transformácie), ktoré sa nachádza v dialógovom okne Ciest. Uzamknuté môžu byť nielen cesty ale aj vrstvy a kanále. Ak transformáciu aplikujete na jeden uzamknutý element, zmena sa prejaví aj na ostatných elementoch. Ukážeme si to na príklade. Ak chcete zmeniť veľkosť vrstvy a cesty rovnakým pomerom, kliknite na tlačidlo uzamknutia transformácie nachádzajúce sa v dialógových oknách pre vrstvy aj cesty. V dialógovom okne sa objaví symbol reťaze. Zmeny, ktoré teraz vykonáte napríklad na vrstve, sa automaticky prejavia aj na cestách.