7.  Pridávanie nových štetcov

Nový štetec, ktorý ste si sami vytvorili alebo stiahli z internetu, je potrebné uložiť vo formáte s ktorým GIMP dokáže pracovať. Súbor so štetcom musí byť uložený do cesty pre vyhľadávanie štetcov tak, aby GIMP mohol štetec sprístupniť v dialógovom okne Štetce. Kliknutím na tlačidlo Refresh (Obnoviť) štetce znovu načítate do dialógového okna. GIMP používa pre štetce tri rôzne súborové formáty:

GBR

Formát .gbr („gimp brush“) sa používa pre bežné a farebné štetce. Mnoho ďalších typov obrázkov, vrátane mnohých štetcov používaných v iných programoch, môžete konvertovať na štetce. Obrázky, ktoré chcete konvertovať na štetce otvoríte v GIMPe a uložíte ich vo formáte .gbr. Rozostupy stôp štetca môžete nastaviť v otvorenom dialógovom okne. Detailný popis formátu GBR môžete nájsť v súbore gbr.txt, ktorý je uložený v adresári devel-docs.

Obrázok 7.17.  Uloženie štetca vo formáte .gbr

Uloženie štetca vo formáte .gbr

GIH

Formát .gih („gimp image hose“) sa používa pre animované štetce. Tieto štetce sú zložené z obrázkov obsahujúcich viac vrstiev. Každá vrstva môže obsahovať niekoľko tvarov stôp usporiadaných v mriežke. Pri ukladaní obrázka vo formáte .gih sa zobrazí dialógové okno, v ktorom môžete nastaviť vlastnosti štetca. Viac informácií o tomto dialógu nájdete v časti Dialógové okno GIH. Formát GIH je pomerne komplikovaný. Kompletný popis tohto formátu môžete nájsť v súbore gih.txt v adresári zdrojových kódu GIMPu devel-docs.

VBR

Formát .vbr sa používa pre parametrické štetce t. j. štetce vytvorené Editorom štetcov. V skutočnosti žiadny iný spôsob, akým sa dajú získať štetce v VBR formáte, neexistuje.

Aby bol štetec dostupný, uložte ho do jedného z priečinkov, v ktorých GIMP hľadá štetce. GIMP používa na ukladanie štetcov dva priečinky. Prvým je systémový adresár brushes, ktorý by ste nemali používať ani meniť. Druhý adresár brushes sa nachádza vo vašom osobnom adresári pre GIMP. Do cesty hľadania štetcov môžete pridať ďalšie priečinky. Tie nastavíte v dialógovom okne Preferences (Nastavenia) na karte Brush Folders (Priečinky štetca). Každý so súborov GBR, GIH alebo VBR, uložený v niektorom z priečinkov, sa zobrazí v dialógovom okne Štetce pri nasledujúcom spustení GIMPu, alebo po stlačení tlačidla Refresh (Obnoviť) v tomto dialógu.

[Note] Poznámka

Keď pomocou Editora štetcov vytvoríte nový parametrický štetec, ten sa automaticky uloží vo vašom osobnom adresári brushes.

Na internete je množstvo webových stránok, z ktorých si môžete stiahnuť štetce pre váš GIMP. Nemá zmysel uvádzať zoznam odkazov na iné stránky, ktoré aj tak budú čoskoro neaktuálne. Najlepšia rada je: použite váš obľúbený vyhľadávač a zadajte frázu GIMP brushes (Štetce pre GIMP). Existuje mnoho zbierok štetcov aj pre iné programy, ktoré sú použiteľné v GIMPe. Niektoré môžete ľahko konvertovať do formátu pre GIMP, niektoré na to potrebujú špeciálny program. Niektoré sa však konvertovať nedajú vôbec. Väčšina zaujímavých typov štetcov patrí do tejto poslednej kategórie. Ak potrebujete vedieť viac, hľadajte na internete. A ak nič nenájdete, hľadajte odborníka a opýtajte sa jeho.