6. Štetce (Brushes)

Obrázok 7.15. Príklady stôp štetcov

Príklady stôp štetcov

V každej inštalácii GIMPu nájdete niekoľko príkladov rôznych tvarov stôp. Všetky stopy boli vytvorené nástrojom Štetec (Paintbrush tool).


Štetec je bitová mapa alebo súbor bitových máp, ktoré sa používajú na maľovanie. GIMP obsahuje súbor 10 nástrojov kreslenia. Tieto nástroje sa používajú na „klasické maľovanie“, ale slúžia aj na vymazávanie, kopírovanie, rozmazávanie, zosvetlenie, či na stmavenie časti obrázka. Všetky nástroje kreslenia, okrem nástroja Atrament, používajú sadu rovnakých štetcov. Bitová mapa predstavuje znaky, ktoré sú vytvorené jednoduchými dotykmi štetca v obrázku. Stopa štetca obyčajné vzniká počas ťahu kurzora myši cez obrázok pri súčasne stlačenom tlačidle myši. Charakter zanechanej stopy sa dá nastaviť.

V dialógovom okne Štetce si môžete vybrať štetec podľa potreby. Aktuálny štetec je zobrazený v priestore pod Panelom s nástrojmi. Jednou z možností aktivácie dialógového okna pre štetce je kliknutie na symbol štetca.

Balík GIMPu obsahuje sadu niekoľkých základných štetcov už po nainštalovaní. Nájdete tu aj pár netradičných štetcov, ktoré slúžia len na ilustráciu toho, čo všetko je možné. ( napr. štetec „green pepper“). Nové štetce si môžete vytvoriť aj sami. Štetce môžete stiahnuť aj z internetu a nainštalovať ich do GIMPu.

GIMP dokáže použiť niekoľko rôznych typov štetcov. Všetky typy štetcov sa, až na malé výnimky, používajú prakticky rovnakým spôsobom. Dostupné typy štetcov sú uvedené nižšie:

Bežné štetce

Do tejto kategórie patrí väčšina štetcov dodávaných s inštaláciou GIMPu. V dialógovom okne Štetce sú zobrazené ako bitmapy v odtieňoch šedej farby. Počas samotného maľovania sa čierna farba symbolu stopy štetca nahradí aktuálnou farbou popredia (zobrazená v oblasti farieb panelu s nástrojmi). Tvar bitmapy zobrazenej v tomto dialógu reprezentuje tvar stopy, akú štetec zanechá v obrázku.

Ak chcete vytvoriť takýto typ štetca, namaľujte ho ako malý obrázok v šedom odtieni. Pri práci používajte zväčšenie. Nakoniec obrázok stopy uložte s príponou .gbr. Pomocou tlačidla Refresh (Aktualizovať) načítate nové stopy do dialógového okna Štetce. GIMP pritom nemusíte reštartovať.

Farebné štetce

Štetce patriace do tejto kategórie sú v dialógovom okne zobrazené ako farebné symboly. Môžu mať formu obrázkov alebo textu. Pri maľovaní sa do úvahy farba nastaveného popredia neberie. Použije sa zobrazená farba stopy. Inak fungujú ako bežné štetce.

Ak chcete vytvoriť takýto typ štetca, namaľujte malý obrázok vo formáte RGBA. Najprv otvorte nový obrázok (New Image), jeho režim nastavte na RGB a pozadie na priesvitné. Namaľujte obrázok a uložte ho najprv vo formáte .xcf. Tým zachováte všetky jeho vlastnosti. Potom obrázok uložte vo formáte .gbr. Kliknutím na tlačidlo Refresh (Aktualizovať) v dialógovom okne pre štetce načítate do zoznamu novú stopu štetca bez toho, aby ste GIMP museli reštartovať.

Tip Tip

Ak vytvárate nový štetec kopírovaním alebo vystrihnutím časti obrázka pomocou výberu, nová stopa sa v dialógovom okne objaví na prvom mieste medzi ikonami štetcov. Môžete ju hneď použiť.

Obrázok 7.16.  Po kopírovaní alebo vystrihnutí sa výber obrázka priradí medzi stopy štetcov

Kopírovaný alebo vystrihnutý výber obrázka sa priradí medzi stopy štetcov

Animované štetce

Štetce tejto skupiny môžu v obrázku vytvárať viac ako jeden typ stopy. Ikony týchto štetcov sú v dialógovom okne označené malým červeným trojuholníkom v pravom dolnom rohu. Počas maľovania týmito štetcami sa tvar stopy mení. Preto sa na ich označenie zaviedol termín „animované štetce“. Animované štetce môžu byť veľmi zložité. Najmä pri použití tabletu môžete ovplyvniť tvar stopy zmenou tlaku, uhla kreslenia a pod. Tieto možnosti však neboli v skutočnosti nikdy plne využité. A hoci sú animované štetce dodávané s GIMPom pomerne jednoduché, nájdu svoje uplatnenie.

V časti Animované štetce nájdete príklady na tvorbu nových štetcov.

Parametrické štetce

Do tejto skupiny patria štetce vytvorené pomocou Editora štetcov (Brush Editor). Editor štetcov je jednoduché grafické rozhranie, ktoré umožňuje vytvárať rôzne tvary stôp štetcov. Príjemnou vlastnosťou parametrických štetcov je ich schopnosť meniť svoju veľkosť. Veľkosť stôp je možné ovládať pomocou klávesových skratiek alebo kolieskom myši. Nastavíte to v dialógovom okne Preferences (Nastavenia).

V súčasnej verzii GIMPu sa rozmery štetca dajú nastaviť. Na tento účel slúži posuvník, ktorý sa nachádza vo voľbách pre všetky nástroje kreslenia. Ak máte správne nastavené koliesko myši, veľkosť stopy štetca môžete meniť priamo v okne obrázka (viď. Zmena veľkosti štetca).

Každý štetec v GIMPe má ešte jednu dôležitú vlastnosť, a tou je Rozostup (Spacing). Je to vzdialenosť medzi jednotlivými odtlačkami štetca pri kontinuálnom ťahu. Každý štetec má svoju vlastnú prednastavenú hodnotu rozostupu, ktorú však môžete zmeniť v dialógovom okne Štetce.