4.6. Mierka (Scale)

Obrázok 14.112. Nástroj Scale (Mierka) v Panely s nástrojmi

Nástroj Scale (Mierka) v Panely s nástrojmi

4.6.1. Prehľad

Nástroj Mierka slúži na zmenu veľkosti vrstiev, výberov alebo ciest (Objektov).

Keď kliknete do obrázka s aktivovaným nástrojom Mierka, otvoríte dialógové okno Zmena veľkosti. V tomto okne môžete osobitne nastaviť parametre pre Width (Šírka) a Height (Výška). V rovnakom čase sa nad obrázkom zobrazí Náhľad (celkom možné, že s mriežkou alebo ohraničením) s uškami ovládania v jeho rohoch a na hraniciach. Pomocou týchto ušiek môžete spôsobom kliknúť a ťahať zmeniť veľkosť obrázka. V strede náhľadu sa zobrazí malý kruh s krížom. Pomocou tohto kruhu môžete náhľadom posúvať.

4.6.2. Aktivácia nástroja

Nástroj Mierka môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Transform Tools (Transformačné nástroje)Scale (Mierka),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • stlačením klávesov Shift+T.

4.6.3. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

Podržaním zatlačeného klávesu Ctrl prepnete do voľby Keep Aspect.

4.6.4. Nastavenia nástrojov

Obrázok 14.113. Voľby pre nástroj Scale (Mierka)

Voľby pre nástroj Scale (Mierka)

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Transform (t. j. transformácia); Interpolation (t. j. interpolácia); Direction (t. j. smer); Clipping (t. j. zastrihnutie); Preview (Náhľad)
[Note] Poznámka

Tieto voľby sú popísané v časti Spoločné vlastnosti pre transformačné nástroje.

[Note] Poznámka

Režim Transform (Transformácia) môžete použiť iba na aktívnej vrstve. Ak chcete pracovať na všetkých vrstvách, musíte použiť voľbu Scale image (Veľkosť obrázka).

Keep Aspect (Ctrl)

Pri presúvaní rohov výberového rámika touto voľbou uchováte pomer Šírka/Výška, t. j. pomer medzi stranami ostane konštantný. Pamätajte však na to, že táto voľba nebude fungovať s uškami ovládania hraníc obrázku. Pamätajte tiež na to, že táto voľba spriahne všetky vrstvy v dialógovom okne Vrstvy dokopy (symbol reťaze).

4.6.5. Informačné dialógové okno Scale (Zmena veľkosti)

Obrázok 14.114. Informačné dialógové okno Scaling (Zmena veľkosti)

Informačné dialógové okno Scale (Zmena veľkosti)

Width/Height (Šírka/Výška)

Na tomto mieste môžete zadať objektu požadovanú šírku a výšku. Hodnoty sú prednastavené v pixloch. V rozbaľovacom zozname ich však môžete zmeniť. Tieto hodnoty sa automaticky zmenia akonáhle potiahnete ušká ovládania v obrázku. Ak je symbol reťaze rozpojený, znamená to, že Šírku (Width) a Výšku (Height) môžete zadať od seba nezávisle.