4.6. By Color (Podľa farby)

Príkaz Select By Color (Podľa farby) predstavuje alternatívu k základnému nástroju Select By Color (Výber podľa farby). Viac informácií o použití tohto nástroja nájdete v časti Výber podľa farby (Select By Color).

4.6.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)By Color (Podľa farby),

  • alebo použitím klávesovej skratky Shift+O.