4.7. From Path (Z cesty)

Príkazom From Path (Z cesty) transformujete aktuálnu cestu do výberu. Ak cesta nie je uzavretá, príkazom spojíte dva koncové body rovnou čiarou. Pôvodná cesta ostane nezmenená.

4.7.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)From Path (Z cesty).

  • Príkaz aktivujete aj v dialógu Cesty (Path) kliknutím na tlačidlo Path to Selection (Cesta do výberu).

  • Môžete použiť aj klávesovú skratku Shift+V.