4. Položka Select (Výber)

4.1. Úvod do položky Select (Výber)

Obrázok 16.27. Obsah ponuky Select (Výber)

Obsah ponuky Select (Výber)

Táto časť popisuje príkazy položky Select (Výber) nachádzajúcu sa v hlavnom panely s ponukami.

[Note] Poznámka

Okrem príkazov popísaných na tomto mieste, v ponuke môžete nájsť aj ďalšie položky. Tieto nie sú priamo súčasťou GIMPu. Väčšinou boli pridané neskôr vo forme zásuvných modulov. O funkcii jednotlivých zásuvných modulov sa dočítate v príslušnej dokumentácií.