6. Čo je nové v GIMPe 2.4?

Vylepšený výzor

Pre verziu 2.4 bola vytvorená kompletne nová téma symbolov. Symboly spĺňajú požiadavky Tango na štýl. GIMP tak nestojí mimo žiadnej z podporovaných platforiem. Nezáleží, na akej platforme GIMP spúšťate. Pod OS Microsoft Windows, Mas OS X alebo Linux (GNOME, KDE alebo Xfce), GIMP vyzerá na každej platforme uhladene a rovnako.

Obrázok A.1. Nový vzhľad Panelu s nástrojmi v GIMPe 2.4

Nový vzhľad Panelu s nástrojmi v GIMPe 2.4

Navyše, symboly je možné použiť aj tmavých témach widgetov. Je to mimochodom časté nastavenie medzi digitálnymi umelcami.

Pre umelcov, ktorým viac vyhovujú menej farebné témy pre ich ikony, si môžu stiahnuť alternatívne ikony z odkazu [JIMMAC01].

Štetce s variabilnými rozmermi

Voľby nástrojov teraz obsahujú posuvník pre zmenu veľkosti štetca, ktorý ovplyvňuje parametrické aj bitmapové štetce. Toto bola častá požiadavka od digitálnych maliarov a editorov fotografie.

Obrázok A.2. Štetce s variabilnými rozmermi v GIMPe 2.4

Štetce s variabilnými rozmermi v GIMPe 2.4

Narozdiel od predchádzajúcich verzií GIMPu teraz môžete jednoducho zmeniť veľkosť štetca pomocou posuvníka alebo externého zariadenia (MIDI posuvník alebo tlačidlo alebo USB zariadenie ako napr. Griffin Powermate). Nezáleží pritom, či používate bitmapové štetce, parametrické štetce alebo mnohopočetné bitmapy.

Nástroje výberu (Selection Tools)

Nástroje výberu boli prepracované od základu. Umožňujú zmeniť rozmery existujúceho výberu. Nástroj obdĺžnikový výber obsahuje navyše nastavenie pre tvorbu zaoblených rohov. Toto bola častá požiadavka web dizajnérov.

Obrázok A.3. Nástroje výberu v GIMPe 2.4

Nástroje výberu v GIMPe 2.4

Krivka učenia sa nových nástrojov už nie je taká strmá. Netreba sa učiť rôzne klávesové skratky, ktoré začiatočníkov vedeli potrápiť. Väčšina existujúcich klávesových skratiek stále existuje ale funkcionalita je dostupná aj prostredníctvom volieb nástrojov alebo cez interaktívne presuny a zmeny rozmerov plátna.

Aj keď boli nástroje prepracované aby ich ľahšie zvládli aj začiatočníci, funkcionalita predošlých ostala zachovaná. Ešte vždy však môžete udržať pomer strán alebo špecifické rozmery.

Nástroj Výber popredia

Výber jednotlivých objektov obrázka je teraz jednoduchšie vďaka novému nástroju Výber popredia. Celý proces prebieha v dvoch krokoch. Najprv vytvoríte výber oblasti, ktorá obsahuje celý objekt. Potom štetcom vymaľujete zvolenú oblasť, ale nepresahujte hranice objektu. Keď skončíte, uvolnite tlačidlo myši a skontrolujte, či sa na objekte nachádzajú tmavo modré body. Ak sa tam nachádzajú, štetcom ich premaľujte znovu a upravený výber uvoľnite. Ak sa už v objekte žiadne modré oblasti nenachádzajú, stlačte Enter. Získate dokonale oddelený objekt.

Nástroj Zarovnanie

Napriek tomu, že GIMP disponuje s funkciami mriežky a vodiacich čiar, samotné zarovnanie objektu musíte vykonať manuálne. Nový nástroj prichádza ako záchrana ...

Zmeny v ponukách

Najviditeľnejšia zmena spočíva v prítomnosti novej ponuky Color (Farba), ktorá obsahuje väčšinu nástrojov, zásuvných modulov a skriptov pracujúcich s farbami v režimoch RGB a Šedých farieb a s paletami farieb v režime Indexovaných farieb. Funkcie ako Levels (Úrovne) alebo Curves (Krivky) máte teraz poruke rýchlejšie ako predtým. To, samozrejme, neplatí ak ste pre dané funkcie definovali klávesové skratky.

V novej verzii GIMPu niektoré položky ponúk zmenili názov a miesto umiestnenia. Dôvodom bolo zjednodušenie učenia sa a zlepšenie skúsenosti používateľov s programom. A navyše, názvy „HSV Noise (Šum)“ a „RGB Noise (Šum)“ dávajú väčší zmysel ako „Scatter (Rozptyl) HSV“ a „Scatter (Rozptyl) RGB“, všakže? A typy, alebo nápovede, nachádzajúce sa v stavovom riadku pre všetky zásuvné moduly a skripty, sú tiež celkom užitočné.

Podpora súborových formátov
  • Podpora pre ABR formát štetcov z programu Photoshop;

  • Vylepšené čítanie/zapisovanie EXIF do JPEG;

  • Import ciest v TIFF;

  • Masky vrstvy môžu byť uložené do PSD;

  • Podpora 16/32 bitovej bitmapy a alfa-kanála v BMP;

  • 24 bitové ikony a ikony systému Vista môžete teraz otvoriť aj uložiť.

Úprava v celoobrazovkovom zobrazení

Režim zobrazenia na celú obrazovku bol značne vylepšený. Odteraz môžete v tomto režime zobraziť dielo vášho snaženia v celej paráde ale aj upravovať ho. Umelci môžu využiť celú plochu obrazovky a pritom majú poruke všetky funkcie stlačením klávesu Tab. Týmto klávesom prepínate viditeľnosť všetkých dokov.

Či už kreslíte alebo retušujete fotografie, v tomto režime môžete skryť všetky rušiace prvky z dohľadu jediným klávesom. Je to niečo ako pozorovať hviezdy zo svetlom zaliateho mesta.

Správa farieb

GIMP odteraz plne podporuje farebné profily, čo umožňuje vykonávať presnejšie úpravy farieb skrze celý proces v digitálnej tmavej komore.

Obrázok A.4. Správa farieb v GIMPe 2.4

Správa farieb v GIMPe 2.4

Nový nástroj Crop (Orezanie)

Rovnako ako pri nástrojoch výberu aj nový nástroj Orezanie bol od poslednej verzie vylepšený. Uškami ovládania meníte veľkosť orezávacieho obdĺžnika. Nezabezpečujú súčasne zmenu veľkosti a vykonanie. Nástroj sa tak správa prirodzenejšie a v súlade s inými nástrojmi GIMPu. Viď. Časť 4.4, „Orezanie (Crop)“.

Pohyb nástroja po obrázku zabezpečujú ušká ovládania, ktoré presúvate jednoduchým potiahnutím a kliknutím do označenej oblasti. Vďaka uškám ovládania po stranách obdĺžnika a v jeho rohoch je zmena veľkosti obrázka možná v jednom alebo dvoch smeroch súčasne. Vonkajšia oblasť orezania je orámovaná efektom tmavej pasparty. Získate tak lepšiu predstavu o výsledku orezania.

Odstránenie efektu červených očí

Aj keď už existuje viacero postupov na odstránenie efektu červených očí, GIMP teraz obsahuje veľmi pohodlný filter, ktorý tento neželaný efekt z fotografií automaticky odstráni za vás.

Nástroj liečenie (Healing Brush)

Nástroj liečenie je nový. Podobne ako nástroj klonovanie, aj tento nástroj umožňuje rýchlo opraviť malé poškodenia alebo nedokonalosti spôsobené škrabancami alebo prachom. V skutočnosti je nástroj dostatočne inteligentný aby bol schopný rozoznať kde a ako obrázok opraviť. Berie pritom do úvahy farebný obsah obrázka.

Perspektívne klonovanie (Perspective Clone)

Aj tento nástroj je v arzenály GIMPu nový. Pomocou neho môžete opraviť geometriu obrázka. Kým nástroj liečenie rozoznáva zmeny vo farbe obrázka, perspektívne klonovanie funguje na základe zvoleného nastavenia skreslenia. Ako už názov napovedá, nástrojom sa dajú opraviť oblasti obrázka naklonovaním obrázkových blokov.

Skreslenie šošovky (Lens Distortion)

Veľmi častý problém pri používaní lacných objektívov je súdkovité skreslenie a vinetácia. Našťastie GIMP obsahuje celkom nový filter pomocou ktorého môžete tieto problémy vyriešiť. Náš cieľ: fotografovi ušetriť nejaké peniažky!

Niektoré ďalšie vylepšenia

Okrem vyššie popísaných vlastností bol GIMP vylepšený aj v niektorých ďalších oblastiach ako napr.:

  • Vylepšené stavové informácie pre nástroje v stavovom riadku okna.

  • Zvýšenie rýchlosti pri funkciách generovania a kreslenia prechodu.

  • Náhľad pre zásuvné moduly sa dá zväčšiť.