5. Čo je nové v GIMPe 2.2?

Niektoré z najväčších vlastností verzie GIMP 2.2 v skratke. Nová verzia prichádza s viacerými malými zmenami vlastností, ktoré používatelia pozorovali a boli si ich vedomí (alebo sa na ne sťažovali). Existujú však aj niektoré dôležité zmeny v oblasti programovania zásuvných modulov a skriptovania prostredníctvom script-fu, ktoré na tomto mieste nie sú spomenuté.

Medzisystémová spolupráca a podpora štandardov
 • Z GIMPu môžete obrazové dáta prenášať spôsobom potiahnúť-a-pustiť alebo kopírovať-a-vložiť do akejkoľvek aplikácie, ktorá toto podporuje (prinajmenšom Abiword a Kword) a prenos image/xml+svg (napr. Inkscape). Do GIMPu môžete vložiť kopírované dáta z Inkscape-u, a tiež vložiť výber do dokumentu Abiword.

 • Vzorky môžu byť v ľubovolnom formáte podporujúce formát GtkPixbuf, vrátane png, jpeg, xbm a ďalších.

 • GIMP môže zo súborov SVG načítať prechody, ale aj palety zo súborov ACT a RIFF.

 • Podpora metódy potiahnuť-a-pustiť bola rozšírená. Teraz môžete týmto spôsobom preniesť súbory aj URI do okna obrázka, kde ich v existujúcom obrázku môžete otvoriť ako nové vrstvy.

  [Note] Poznámka

  Majte na pamäti, že spôsob potiahnuť-a-pustiť nebude fungovať pre Apple Mac OS X. Spôsobuje to chýbajúca funkcionalita Apples X11.app

Editor klávesových skratiek

Klávesové skratky môžete upravovať v samostatnom dialógovom okne. Ale stále môžete používať aj menej známu vlastnosť dynamických klávesových skratiek (prítomná od verzie 1.2).

Náhľad zásuvných modulov

Pre autorov zásuvných modulov bol prichystané okno náhľadu, ktoré značne zredukuje kód potrebný na podporu náhľadu. David Odin pridal tento widget do aktuálnych filtrov. Takto väčšina filtrov v GIMPe obsahuje okno s náhľadom v reálnom čase. Rôzne náhľady sa zobrazujú konzistentnejšie.

Operácie transformácie a náhľad v reálnom čase

Nástroje transformácie teraz obsahujú náhľad v reálnom čase. V náhľade vidíte výsledok použitých operácií ak sú nástroje v tradičnom režime. Predtým bola zobrazená iba transformačná mriežka.

GNOME Human Interface Guide Conformance

Používateľské rozhranie GIMPu prešlo rozsiahlou prestavbou, čím sa zjednodušilo a pre nováčikov sa stalo použiteľnejšie. Väčšina dialógov je v súlade s požiadavkami GNOME HIG. Väčšina dialógových okien bola od seba oddelená. Mnohé pokročilé voľby boli odstránené a nahradené štandardnými nastaveniami, prípadne boli skryté voľby prenesené do rozbaľovacích zoznamov.

Migrácia GTK+ 2.4
 • Ponuky využívajú GtkUIManager, ktorý dynamicky generuje štruktúru ponuky z dátových súborov XML.

 • Na otváranie a ukladanie súborov sa v GIMPe používa kompletne prepracovaný súborový prehliadač. Jeho najväčšou výhodou je možnosť vytvoriť skupinu záložiek. Pomocou nich sa môžete rýchlo a jednoducho pohybovať v najčastejšie používaných adresároch.

 • GIMP teraz podporuje známe ARGB kurzory (ak sú v systéme dostupné).

Podpora základnej práce s vektormi

Zásuvný modul GFig podporuje základnú funkcionalitu vektorových vrstiev v GIMPe. GFig podporuje také vlastnosti vektorovej grafiky ako sú vyplnenie prechodom, Bézierové krivky a obkreslenie krivky. Vytvorenie pravidelných alebo nepravidelných mnohouholníkov je v GIMPe jednoduchšie. Vo verzii GIMP 2.2 odteraz môžete vytvárať GFig vrstvy a neskôr ich upraviť. Táto podpora vektorovej grafiky je, v porovnaní s programami vektorovej grafiky ako napr. Inkscape, stále primitívna.

Okrem toho . . .

Používateľ môže postrehnúť aj ďalšie menšie zmeny. Krátky zoznam nasleduje nižšie.

 • GIMP môžete spustiť aj bez X servera.

 • Existuje aj binárny GIMP (GIMP-konzola), ktorý nie je prepojený s GTK+.

 • Vylepšené rozhranie pre existujúce vstupné zariadenia.

 • Editovateľný Panel s nástrojmi: Môžete rozhodnúť, ktoré nástroje budú v Panely s nástrojmi viditeľné, a tiež určiť ich poradie. Okrem toho do Panelu s nástrojmi môžete pridať niektoré alebo dokonca všetky Nástroje farieb.

 • Histogram na úrovni Jasu je nadradený histogramom R, G a B. Histogram vypočítava hodnoty len podľa obsahu výberu.

 • Klávesové skratky sú spoločné pre všetky okná GIMPu.