Appendix A. História GIMPu

1. Úplné začiatky

Peter Mattis a Spencer Kimball pôvodní tvorcovia GIMPu a ich oznámenie pri verzií GIMP 0.54:

GIMP vznikol na ruinách utajeného ročníkového projektu CS164 (kompilátor). Čas: skoré ráno. Obaja sme boli unavení z nedostatku spánku a z programovania kompilátora v LISPe. Naša trpezlivosť už dávno prekročila svoje medze, a napriek tomu sme sa ešte stále čertovsky držali.

A potom to prišlo. Obyčajné LISP poriadne zahnusilo jadro, keď nevedelo alokovať 17MB potrebných na tvorbu parsera pre jednoduchú gramatiku s yacc. Prešiel neuveriteľný moment, spoločný zhnusený pohľad a projekt sa vyparil. Museli sme napísať... HOCIČO ... čo by sa dalo použiť. Niečo v C-éčku. Niečo, čo nezáviselo do nestovaného zoznamu reprezentovaného bitmapou. Tak sa zrodil GIMP.

Na ruinách LISP a yacc, podobne ako bájny fénix, povstal nový život. Nápady lietali vzduchom, padali rozhodnutia a GIMP začínal nadobúdať fyzickú podobu.

Program na úpravu obrázkov bol o kompromisoch. Program, ktorý by mal vo svojich počiatkoch využívať komerčný softvér a bežať pod Windoze alebo Macintoy. Program, ktorý by obsahoval vlastnosti chýbajúce pri X kresliacich programoch a nástrojoch na spracovanie obrázkov. Program, ktorý by mal pomôcť zachovať dlhoročnú tradíciu excelentnej a slobodnej aplikácie UNIX.

O šesť mesiacov sme sa dopracovali k skorej beta verzií. Odteraz by sme chceli začať pracovať na problémoch s kompatibilitou a medzi-platformovej stabilite. Cítime, že program je už použiteľný. Radi by sme privítali ďalších šikovných programátorov, ktorí by vedeli naprogramovať zásuvné moduly a podporu rôznych súborových formátov.