10.5. Podponuka Python-Fu

Obrázok 16.202. Podponuka Python-Fu

Podponuka Python-Fu

Táto podponuka štandardne obsahuje iba konzolu Python-Fu.

Python-Fu je súbor modulov Python, ktorý slúži na obalenie libgimp. Umožňuje písanie zásuvných modulov pre GIMP.

10.5.1. Aktivácia podponuky

 • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Python-Fu

10.5.2. Konzola Python-Fu

Konzola Python-Fu predstavuje dialógové okno v ktorom beží Python shell (Python interprétor v interaktívnom režime). Táto konzola je určená na rutinnú prácu s internou GIMPovou knižnicou libgimp.

Konzolu Python-Fu môžete použiť na testovanie interaktívnych príkazov Python-u.

Konzola je tvorená veľkým oknom pre vkladanie a výstup. Je to priestor, kde píšete príkazy Python-u. Keď príkazy napíšete a kliknete na tlačidlo Enter, interprét Python-u príkaz vykoná. Výstup ako aj jeho hodnota (a tiež prípadná chybová hláška) sa zobrazí v hlavnom okne.

Obrázok 16.203. Konzola Python-Fu

Konzola Python-Fu

Tlačidlá konzoly Python-Fu

Save (Uložiť)

Týmto príkazom uložíte obsah hlavného okna, t. j. vstup a výstup Python-Fu konzoly (vrátane >>>).

Clear (Vymazať)

Kliknutím na toto tlačidlo obsah hlavného okna vymažete. Majte na pamäti, že príkazom Save nemôžete vrátiť vymazaný obsah.

Browse (Prechádzať)

Kliknutím na tlačidlo otvoríte prehliadač procedúr s tlačidlom Apply (t. j. použiť). To sa nachádza v spodnej časti okna.

Stlačením tlačidla Apply v prehliadači procedúr zvolenú procedúru vložíte do okna konzoly ako príkaz Python-u:

Použitá PDB procedúra

Jediné, čo teraz musíte urobiť, je nahradiť pomenovanie parametrov (tu: width, height a type) aktuálnymi hodnotami, napr.

image = pdb.gimp_image_new(400, 300, RGB)

Stlačením klávesu Enter príkaz vykonáte.

Môžete (alebo lepšie, mali by ste) použiť konštanty, ktoré sa nachádzajú v popise parametrov procedúry. Napr. RGB-IMAGE alebo OVERLAY-MODE. Majte pri tom napamäti, že musíte nahradiť spojovník (-) podčiarnikom (_): RGB_IMAGE, OVERLAY_MODE.

Tip Tip

Python-Fu však nie je obmedzený len na volanie procedúr z PDB databázy (GIMPu). Nový obrazový objekt, ako vo vyššie uvedenom príklade, môžete vytvoriť aj sami napísaním

       image = gimp.Image(width, height, type)
      

(s aktuálnymi hodnotami pre width, height, a type).

Close (Zavrieť)

Stlačením tohto tlačidla konzolu uzavriete.