10.4. Reset All Filters (Obnoviť nastavenia filtrov)

Za normálnych okolností, vždy, keď spustíte interaktívny zásuvný modul, otvoríte dialóg s nastaveniami, aké ste použili posledný raz. Toto môže spôsobovať problémy, ak ste zásuvný modul predtým chybne nastavili a neviete si spomenúť, ako bol nastavený pôvodne. Jedným z riešení môže byť, že GIMP zatvoríte a spustíte ho znovu. Menej drastickejší spôsob predstavuje použitie príkazu Reset all Filters (Obnoviť nastavenia filtrov). Týmto príkazom všetky nastavenia zásuvných modulov vrátite do východzieho stavu. Keďže tento krok je značne významný, program si pred jeho vykonaním pýta potvrdenie. Buďte opatrní: tento krok nebudete môcť vrátiť späť.

10.4.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Reset all Filters (Obnoviť nastavenia filtrov).