10. Položka Filters (Filtre)

10.1. Úvod do položky Filters (Filtre)

Obrázok 16.201. Položka Filters

Položka „Filters (Filtre)“

V terminológií GIMPu sa pod pojmom filter ukrýva zásuvný modul, pomocou ktorého meníte vzhľad obrázka. Úpravám najčastejšie podlieha aktívna vrstva obrázka. Avšak nie všetky príkazy v tejto ponuke zapadajú do uvedenej definície. Pojem filter sa často nesprávne používa aj pre iné zásuvné moduly, bezohľadu na ich funkciu. V skutočnosti niektoré položky tejto ponuky vôbec nemenia vzhľad obrázka.

Okrem prvých troch položiek v ponuke Filters (Filtre), všetky ostatné položky predstavujú zásuvné moduly. Každý zásuvný modul sa rozhoduje sám, kde sa jeho meno v zozname umiestni. Preto sa vzhľad tohto okna môže značne líšiť od používateľa k používateľovi. V skutočnosti sa vzhľad až tak veľmi nelíši. Väčšina zásuvných modulov už totiž prichádza nainštalovaná v GIMPe. Tieto sa nachádzajú vždy na rovnakom mieste.

Zásuvné moduly sa nachádzajú nielen v ponuke Filters: môžete ich nájsť v každej ponuke. V skutočnosti je mnoho základných funkcií GIMPu (napr. Semi-flatten (Čiastočné sploštenie) v ponuke Layer (Vrstva)) do programu implementovaných vo forme zásuvných modulov. Avšak ponuka Filters (Filtre) predstavuje štandardné miesto pre zásuvné moduly.

Všeobecné informácie o zásuvných moduloch a spôsobe ich použitia nájdete v časti Plug-ins (Zásuvné moduly). Informácie o filtroch, ktoré sa dodávajú spolu s GIMPom, nájdete v kapitole Filtre (Filters). Informácie o filtroch, ktoré inštalujete sami, nájdete „pribalené“ spolu s konkrétnym filtrom.