9. Položka Tools (Nástroje)

9.1. Úvod do položky Tools (Nástroje)

Obrázok 16.200. Obsah položky Tools (Nástroje)

Obsah položky Tools (Nástroje)

Prostredníctvom príkazov v položke Tools (Nástroje) máte prístup k nástrojom GIMPu. Všetky nástroje, ktoré GIMP obsahuje, sú detailne popísané v časti Tools (Nástroje).