10.2. Repeat Last (Opakovať posledný)

Príkazom Repeat Last (Opakovať posledný) zopakujete poslednú vykonanú operáciu zásuvného modulu. Použijete pritom rovnaké nastavenia. Pri opakovaní akcie sa nezobrazí žiadny dialóg alebo okno s požiadavkou na odsúhlasenie.

[Note] Poznámka

Majte, prosím, na pamäti, že týmto príkazom zopakujete poslednú operáciu vykonanú zásuvným modulom. Nezáleží pritom, či sa príkaz nachádza v ponuke Filters (Filtre) alebo nie.

10.2.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Repeat filter (Opakovať posledný),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+F.