10.3. Re-show Last (Znovu zobraziť posledný)

Príkazom Re-show Last (Znovu zobraziť posledný) otvoríte dialóg s naposledy spusteným zásuvným modulom. Na rozdiel od príkazu Repeat Last (Opakovať posledný), ktorý nezobrazuje dialóg, príkazom Re-show Last (Znovu zobraziť posledný) dialógové okno otvoríte. Použijete pritom rovnaké nastavenie ako ste použili pri poslednom spustení zásuvného modulu (predpokladáme, že zásuvný modul spĺňa konvencie pre programovanie zásuvných modulov pre GIMP).

[Note] Poznámka

Majte, prosím, na pamäti, že týmto príkazom zopakujete poslednú operáciu vykonanú zásuvným modulom. Nezáleží pritom, či sa príkaz nachádza v ponuke Filters (Filtre) alebo nie.

Tip Tip

Pri používaní zásuvných modulov, najmä tých, ktoré neobsahujú náhľad, budete musieť upravovať parametre niekoľko krát, kým dosiahnete uspokojivý výsledok. Ak chcete pracovať efektívnejšie, zapamätajte si klávesové skratky Undo (Vrátiť) a Re-show Last (Znovu zobraziť posledný): Ctrl+Z a Ctrl+Shift+F.

10.3.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre) Re-show (Znovu zobraziť posledný) filter ,

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+Shift+F.