12.7. Procedure Browser (Prehliadač procedúr)

Príkazom Procedure Browser (Prehliadač procedúr) zobrazíte procedúry v PDB, t. j. v databáze procedúr (Procedure Database). Tieto procedúry predstavujú funkcie, ktoré sú volaný skriptami alebo zásuvnými modulmi.

12.7.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Help (Pomocník)Procedure Browser (Prehliadač procedúr)

12.7.2. Popis dialógového okna Procedure Browser (Prehliadač procedúr)

Obrázok 16.214. Dialógové okno Procedure Browser (Prehliadač procedúr)

Dialógové okno Procedure Browser (Prehliadač procedúr)

Horný obrázok zobrazuje dialógové okno Procedure Browser (Prehliadač procedúr). Kliknutím na procedúru v zozname v ľavej časti okna, v pravej časti dialógu o nej zobrazíte dostupné informácie. Konkrétnu procedúru môžete vyhľadávať aj pomocou textového poľa Search (Vyhľadať)::

by name (podľa názvu)

Zobrazí zoznam procedúr, ktoré obsahujú aspoň časť zadaného mena.

by description (podľa popisu)

Zobrazí zoznam procedúr, ktoré obsahujú zadané slovo.

by help (podľa pomocníka)

Zobrazí zoznam procedúr obsahujúcich prídavné textové informácie, ktoré obsahujú zadané slovo.

by author (podľa autora)

Zobrazí zoznam procedúr, ktorých aspoň časť mena autora zodpovedá zadanému menu.

by copyright (podľa autorských práv)

Zobrazí zoznam procedúr, ktorých autorské práva drží niekto, ktorého aspoň časť mena ste zadali.

by date (podľa dátumu)

Zobrazí zoznam procedúr, ktorých dátum zodpovedá zadanému dátumu.

[Note] Poznámka

Táto požiadavka sa spracováva ako text, nie hodnota. Preto niektoré procedúry nenájdete, aj keď zadáte rok, ktorý procedúra obsahuje. Príklad: procedúru s dátumom 2000-2005 nenájdete, ak vyhľadávate procedúru s rokom 2001. Úspešní však budete, ak hľadáte dátum 2000 alebo 2005.

by type (podľa typu)

Zobrazí zoznam procedúr, ktoré majú niektorý z typov: Internal GIMP procedure, GIMP Plug-In , GIMP Extension alebo Temporary Procedure.