10.6. Podponuka Script-Fu

Obrázok 16.204. Podponuka Script-Fu

Podpodnuka „Script-Fu“

V tejto podponuke nájdete niektoré z príkazov Script-Fu, hlavne konzolu Script-Fu. Script-Fu je jazyk určený na písanie skriptov, ktoré umožňujú automaticky spúšťať súbor niektorých príkazov pre GIMP.

10.6.1. Aktivácia podponuky

 • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Script-Fu

10.6.2. Refresh Scripts (Znovu načítať skripty)

Tento príkaz budete potrebovať vždy, keď pridáte, odstránite alebo zmeníte skript Script-Fu. Spustenie príkazu spôsobí, že Script-Fu aj ponuky preň sa znovu načítajú. Ak tento príkaz nepoužijete, GIMP vás na zmeny neupozorní, až kým skripty znovu nespustíte.

Majte na pamäti, že nedostanete žiadnu spätnú väzbu, ak skript zlyhá.

10.6.3. Script-Fu Console (Konzola Script-Fu)

Konzola Script-Fu predstavuje dialógové okno, v ktorom môžete testovať príkazy Scheme.

Konzola je zložená z hlavného okna pre vstup a textového poľa, do ktorého píšete príkazy Scheme. Keď Scheme príkazy napíšete a stlačíte Enter, príkaz a jeho hodnota sa zobrazí v hlavnom okne.

Obrázok 16.205. Konzola Script-Fu

Konzola Script-Fu

Viac informácií o Scheme a príklady na použitie konzoly Script-Fu nájdete v Časti 3, „Tutoriál Script-Fu“.

Tlačidlá konzoly Script-Fu

Browse (Prechádzať)

Toto tlačidlo sa nachádza hneď vedľa textového poľa pre vstup príkazov. Ak naň kliknete, otvoríte prehliadač procedúr s tlačidlom v spodnej časti okna.

Tlačidlo v Prehliadači procedúr (Procedure Browser)

Stlačením tlačidla Apply (Použiť), v prehliadači procedúr, zvolenú procedúru vložíte do textového poľa:

Použitá PDB procedúra

Jediné, čo teraz musíte urobiť, je nahradiť pomenovanie parametrov (tu: layer a mode) aktuálnymi hodnotami. Stlačením Enter zvolenú procedúru voláte.

Close (Zavrieť)

Stlačením tohto tlačidla konzolu Script-Fu uzavriete.

Clear (Vymazať)

Kliknutím na toto tlačidlo obsah hlavného okna vymažete. Majte na pamäti, že príkazom Save nemôžete vrátiť vymazaný obsah.

Save (Uložiť)

Týmto príkazom uložíte obsah hlavného okna, t. j. výstup konzoly Script-Fu (vrátane znaku >).

10.6.4. Start Server (Štart servera)

Týmto príkazom spustíte server, ktorý číta a vykonáva príkazy Script-Fu (Scheme). Príkazy mu posielate prostredníctvom špecifického portu.

Obrázok 16.206. Voľby Servera Script-Fu

Voľby Servera Script-Fu

Server Port (Port servera)

Číslo portu na ktorom server Script-Fu komunikuje. Spustiť môžete viac ako jeden server. Musíte však zadať rôzne čísla portov.

Server Logfile (Súbor záznamov servera)

Ak chcete, môžete zadať aj meno súboru, do ktorého bude server zapisovať informácie a chybové hlášky. Ak meno súboru nezadáte, hlášky sa budú zapisovať do stdout.

Protokol servera Script-Fu

Protokol, ktorým server Script-Fu komunikuje, je veľmi jednoduchý:

 • Každej správe (výraz Script-Fu) o dĺžke L poslanej na server musia predchádzať nasledujúce 3 bajty:

  Tabuľka 16.1. Hlavičkový formát pre príkazy

  Bajt # Obsah Popis
  0 0x47 Magic byte ('G')
  1 L div 256 High byte of L
  2 L mod 256 Low byte of L

 • Každej odpovedi servera (vrátená hodnota alebo chybová hláška) o dĺžke L predchádzajú nasledujúce 4 bajty:

  Tabuľka 16.2. Hlavičkový formát pre odpovede

  Bajt # Obsah Popis
  0 0x47 Magic byte ('G')
  1 error code 0 on success, 1 on error
  2 L div 256 High byte of L
  3 L mod 256 Low byte of L

Tip Tip

Ak si nechcete špiniť ruky, existuje skript Python-u s názvom servertest.py dodávaný spolu so zdrojovým kódom GIMPu. Tento kód môžete použiť ako jednoduchý príkazový riadok pre server Script-Fu.