5.4. Chybová konzola (Error Console)

Chybová konzola ponúka viac možností ako jednoduchá GIMP hláška. Chybová konzola predstavuje popis všetkých chýb, ktoré sa vyskytnú počas behu GIMPu. Všetky alebo len čas týchto popisov môžete uložiť.

5.4.1. Aktivácia dialógu

Dialóg Error Console (Chybová konzola) je dokovateľný; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (Okná)Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)Error Console (Chybová konzola);

  • z ponuky Kariet z ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Error Console (Chybová konzola).

5.4.2. Dialóg Chybová konzola (Error Console)

Obrázok 15.75. Dialógové okno Chybová konzola (Error Console)

Dialógové okno Chybová konzola (Error Console)

Clear errors (Vymazať chybovú konzolu)

Týmto tlačidlom vymažete všetky chybové hlášky.

Upozornenie Upozornenie

Túto akciu nemôžete vrátiť späť.

Save all errors (Uložiť všetky chyby)

Týmto tlačidlom uložíte všetky chybové hlášky. Uložiť môžete aj časť výpisu (kliknutím a potiahnutím kurzora myši alebo použitím klávesov Shift+Šípkové klávesy) a pomocou klávesu Shift uložiť iba túto vybranú časť.

V dialógovom okne Save Error Log to File (Uložiť chybové hlášky do súboru) môžete zvoliť meno a cieľový adresár tohto súboru:

Obrázok 15.76. Dialógové okno Save Error Log to file (Uložiť chybové hlášky do súboru)

Dialógové okno Save Error Log to file (Uložiť chybové hlášky do súboru)

Tip Tip

Tieto príkazy nájdete aj v ponuke Karty otvorenej kliknutím na symbol , alebo v kontextovej ponuke. Ponuku otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši v dialógovom okne.